Proiectare

  

Ideal Concept ofera serviciul de Proiectare prin partenerii sai de incredere care au experienta demonstrata in acest domeniu pentru ca fiecare proiect este diferit si necesita o analiza ampla a cladirii si respectarea legislatiei in vigoare.

Unitatile (persoanele juridice) care sunt obligate prin lege sa instaleze sisteme de alarma si de supraveghere video in baza unui proiect avizat de catre Politie sunt urmatoarele:


• Unitati de interes strategic

• Unitati de interes public

• Unitati de creditare

• Unitati postale

• Puncte de schimb valutar

• Case de amanet

• Magazine activitati cu bijuterii

• Sali jocuri de noroc

• Casierii si servicii utilitati

• Obiective industriale

• Depozite

• Instalatii tehnologice


In urma efectuarii analizei de risc la securitate fizica este posibil ca evaluatorul sa propuna instalarea unui sistem de securitate cu proiect avizat daca riscurile identificate impun acest lucru.


Evaluarea de risc este obligatorie incepand cu 1 Iulie 2014.


Legislatie:


Art. 11, Cap. III Norme tehnice Legea 333/2003

Proiectele sistemelor de alarmare vor fi intocmite de personalul tehnic avizat al societatilor licentiate in acest sens, cu respectarea prezentelor norme tehnice. Proiectarea aplicatiilor cu sisteme de alarmare impotriva efractiei se realizeaza cu respectarea normelor in domeniu si a celor proprii unitatilor, tinandu-se seama de gradul de protectie stabilit de conducerea unitatilor in functie de valorile ce trebuie protejate (umane si materiale), existenta si situarea zonelor vitale, caile de acces, circulatia personalului propriu si al clientilor, amenajarile mecano-fizice realizate, tipul pazei, amplasarea dispozitivului de paza si departarea fata de echipajul specializat de interventie cu care unitatea are contract de prestari servicii. ”