DE CE SĂ ALEGI IDEAL CONCEPT

  • Conform Legii 333/2003
  • ART. 28 (1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecanofizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
  • ART. 34 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, reinnoita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, eliberat in termen de 30 de zile. (2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen.
  • ART. 58 Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Cerere oferta